business

5 simple and low-cost ideas for email marketing automation 5 prostych i tanich pomysłów na email marketing automation     

15 Jul 2015

Last year, marketing automation was all we heard about and it was analyzed from every possible angle. According to some, it was supposed to be a magical solution for everyone and every marketing department issue. This obviously isn’t the case. Oftentimes, marketers consider implementing advanced marketing automation systems without giving much thought to whether they’re using the current tools they have to their fullest extent. Today I want to share with you 5 ideas on how to implement email marketing automation without having to invest significant resources or introduce additional tools.

 

Use autoresponders

Full service email marketing systems, like FreshMail, offer advanced autoresponder functionalities, messages sent automatically after the recipient performs a particular action. One of the best and easiest examples of email marketing automation is creating so-called welcome programs. These are a series of messages sent in pre-set time intervals to people who have just subscribed to your newsletter. This enables you to make sure that your new followers will immediately receive a number of useful messages. It’s crucial for you to remember to make this content evergreen. If you’re in the ecommerce industry, you can use the welcome program to encourage the first purchase, showering the subscriber with dedicated and unique offers.

schemat_en

 

Cyclical autoresponders

Email marketing systems also allow you to automate the sending of your regular newsletter. If you’re running a blog, an ecommerce site or some other website, usually the content included in the newsletter links directly to your site. It’s good to have a static HTML page within your website, containing the latest version of the newsletter. Just indicate the address of that page in the email marketing system and set the frequency of its extraction and sending to your database. This way, when adding content to your website in your CMS, you’ll indicate that a particular post is also supposed to be included in the newsletter – the rest will be taken care of by the email marketing system.

 

Utilize data on recipient behavior

Email marketing systems have always provided tools for analyzing data pertaining to how your recipients react to a particular campaign. This is how you gain insights into who opened your email, who clicked on links, and so on. Using the autoresponder function after a message has been opened and clicked, you can set up an automatic follow-up series of mails. This method works particularly well in the case of content marketing actions. For example, if someone was interested in an article on a particular topic, you can automatically send them another one covering similar issues.

 

Personalization and dynamic content

Email inboxes are one of the most private and guarded places online. It’s good to address your email recipients directly. It’s even better if you can utilize advanced personalization in the content you design. I don’t mean drawing up an email that says “Hi Peter, we’ve got something special for you” and following it with a generic body copy that you sent to everyone. I’m talking about utilizing the entire arsenal of personalization options provided by email marketing tools.

I’m talking about utilizing the entire arsenal of personalization options provided by email marketing tools.

You can personalize anything, starting with the sender and the topic line, and finish with any piece of content. It’s best for personalization purposes to use not only the details provided by the recipient (usually his name), but also other information on him that you have, especially transactional data from your ecommerce or CRM system and behavioral data. To make it clearer, I’ll use the example of emails sent by the Presto store to customers who have made a purchase but haven’t visited the store in a while. The subject line directly refers to the last time the recipient visited the store, and after opening the email, the person sees a message mentioning previous purchases, as well as recommendations and special offers for new products.

Presto uses personalization in every newsletter, based on previously designed personas – archetypes of potential clients. These personas help to generate dynamic emails within regular newsletter communication. A standard newsletter sent by Presto contains two types of information (see the drawing below).

schemat_en_2

The first type is generic content for everybody, the main and complementary offers. Remember, that most ecommerce businesses have a certain assortment at any given time that they have to sell because it’s in season. Moreover, every newsletter sent by Presto contains dynamic content, which is entered automatically according to sales data ascribed to particular personas and email addresses. This way you can be certain that every newsletter contains something interesting for a particular recipient, and thus should directly boost sales coming from this communication channel. In the case of Presto, introducing this type of messages has resulted in sales growth of nearly 30%.

In the case of Presto, introducing this type of messages has resulted in sales growth of nearly 30%.

Recommendation system

If you’re running an ecommerce business, you’ve surely heard about recommendation systems or you may be even using one. Essentially, they’re about utilizing advanced statistical tools to present every site visitor with the most probable product suggestions that may interest him, based on what pages he’s viewed before. Amazon has mastered these actions, so if you haven’t had the chance to get familiar with recommendation systems, visit Amazon.com a couple of times and see how the site will change the next time you visit it. Not many marketers realize that recommendation systems can also be used in email marketing communication. This is how it becomes possible to generate a different email for every recipient, following the rule of 1000 recipients = 1000 different emails.

amazon-mail

Obviously, on one hand, such actions demand a lot of effort to design a credible recommendation, and on the other it’s necessary for you to have a high-enough volume of traffic to enable the recommendation system to ‘learn’ the preferences of visitors. All in all, you should start using this technology as soon as it makes sense for you. The effects may exceed your boldest expectations.

 

 

 

W ciągu ostatniego roku hasło marketing automation było odmieniane przez wszystkie przypadki i w opinii niektórych miało stanowić panaceum na wszelkie problemy działów marketingu. Oczywiście tak nie jest. Bardzo często marketerzy myślą o wdrożeniu zaawansowanych systemów do marketing automation, nie zastanawiając się czy aby dobrze i optymalnie wykorzystują obecne narzędzia jakimi dysponują. Dzisiaj chciałem podzielić się z Tobą 5 pomysłami jak zautomatyzować swój email marketing bez konieczności inwestowania dużej ilości zasobów i wprowadzania dodatkowych narzędzi.

 

Wykorzystaj autorespondery

Dobre systemy do email marketingu, takie jak np.: FreshMail, oferują zaawansowane funkcje autoresponderów, czyli maili wysyłanych automatycznie po wykonaniu przez odbiorcę określonej akcji. Jednym z najlepszych, a jednocześnie najłatwiejszym przykładem  automatyzacji email marektingu jest stworzenie tzw. programu powitalnego. Program ten to cykl wiadomości wysyłanych z danym seperatorem czasu do osób które właśnie zapisały się na Twój newsletter. Dzięki temu masz pewność, że świeżo poznana osoba od razu dostanie od Ciebie serię inspirujących wiadomości. Bardzo ważne jest, abyś przygotowując taką wysyłkę pamiętał o tym, by wysyłane treści miały charakter ponadczasowy. Jeżeli prowadzisz działania e-commerce, możesz wykorzystać program powitalny do skuszenia odbiorcy do pierwszego zakupu, pokazując mu  dedykowane, unikalne oferty.

program powitalny w e-commerce

 

Wysyłka cykliczna

Systemy do email marketingu pozwalają także zautomatyzować wysyłkę zwykłego newslettera. Jeżeli prowadzisz bloga, e-commerce, czy inny serwis internetowy, zazwyczaj treści które masz w newsletterze prowadzą wprost do Twojej strony. Dobrze jest przygotować w ramach swojego serwisu statyczną stronę HTML, która będzie zawierała najnowszą wersję newslettera. Następnie wskaż adres danej strony w systemie do email marketingu oraz ustaw jak często ma on pobierać ją i wysyłać do Twoich odbiorców. Teraz wystarczy jedynie, że dodając treść do serwisu internetowego w swoim CMSie oznaczysz, iż dany wpis ma znaleźć się w newsletterze – resztę zrobi za Ciebie system do email marketingu.

 

Wykorzystaj dane o zachowaniu odbiorców

Systemy do email marketingu od zawsze pozwalały na analizowanie danych dotyczących tego, jak Twoi odbiorcy reagują na daną wysyłkę. Dzięki temu dobrze wiesz kto otworzył od Ciebie maila, kto w niego kliknął, itd. Z pomocą funkcji autoresponderów po otwarciu i po kliknięciu możesz przygotować automatyczną wysyłkę typu follow-up. Ta metoda bardzo dobrze sprawdza się w przypadku działań content marketingowych, np. do osób które zainteresował artykuł o danej tematyce automatycznie wysyłasz kolejne dotyczące danego zagadnienia.

Ta metoda bardzo dobrze sprawdza się w przypadku działań content marketingowych, np. do osób które zainteresował artykuł o danej tematyce automatycznie wysyłasz kolejne dotyczące danego zagadnienia.

Personalizacja i content dynaniczny

Skrzynka pocztowa to jedno z najbardziej prywatnych miejsc w Internecie, dlatego warto abyś do swoich odbiorców pisał maile na “ty”. Jeszcze lepiej jeśli możesz wykorzystać zaawansowaną personalizację w tworzenej treści. Nie chodzi o stworzenie maila w stylu “Witaj Paweł, mamy dla Ciebie super ofertę”, a potem wstawienie generycznej treści dla wszystkich. Chodzi mi o wykorzystanie całego pakietu możliwości personalizacji, jakie dają narzędzia do email marketingu.

Personalizować możesz wszystko, poczynając od nadawcy i tematu wiadomości, a kończąc na dowolnym fragmencie treści.

Personalizować możesz wszystko, poczynając od nadawcy i tematu wiadomości, a kończąc na dowolnym fragmencie treści. Najlepiej jak do działań personalizacyjnych będziesz wykorzystywać nie tylko dane jakie zostawił Ci odbiorca (najczęściej jest to imię), ale także inne, dodatkowe informacje, które o nim posiadasz. W szczególności dane transakcyjne z systemu e-commerce lub CRMa oraz dane behawioralne. Aby lepiej to zobrazować posłużę się przykładem maili, jakie wysyła Sklep Presto do osób, które kiedyś kupiły jakiś produkt, ale od dawna już nie odwiedziły sklepu. Temat wiadomości wprost wskazuje na to kiedy osoba ostatnio odwiedziła sklep, a po otworzeniu maila odbiorca widzi komunikat odnoszący się do poprzednich zakupów oraz rekomendację i specjalną ofertę na nowe produkty.

personalizacja_presto

 

Sklep Presto wykorzystuje personalizację w każdym newsletterze, bazując na przygotowanych personach – archetypach potencjalnych klientów. Owe persony posłużyły do wygenerowania dynamicznych maili w ramach zwykłej komunikacji newsletterowej. Standardowy newsletter wysyłany przez sklep Presto zawiera dwa typy informacji (patrz rysunek).

content dynamiczny_presto

 

Pierwszy to generyczna treść dla wszystkich – czyli oferta główna oraz oferta uzupełniająca – należy pamiętać, że większość e-commerców ma w danym okresie asortyment, który musi sprzedać bo właśnie jest na niego sezon. Dodatkowo każdy newsletter wysyłany przez Sklep Presto zawiera treść dynamiczną – która automatycznie uzupełniana jest treściami sprzedażowymi wynikającymi z tego do jakich person przypisany jest dany adres email. Dzięki temu mamy 100% pewności, że każdy newsletter zawiera coś interesującego dla danego odbiorcy, a to powinno wprost wpłynąć na zwiększenie sprzedaży z tego kanału komunikacji. W przypadku Sklepu Presto wprowadzenie tego typu komunikatów spowodowało wzrost sprzedaży prawie o 30%.

W przypadku Sklepu Presto wprowadzenie tego typu komunikatów spowodowało wzrost sprzedaży prawie o 30%.

Systemy rekomendacji

Jeżeli prowadzisz e-commerce z pewnością słyszałeś o systemach rekomendacji lub nawet jeden z nich stosujesz. Generalnie chodzi o wykorzystanie zaawansowanych narzędzi statystycznych do prezentowania każdemu odwiedzającemu stronę najbardziej prawdopodobnych propozycji, które mogą go zainteresować – w oparciu o to jakie podstrony wcześniej oglądał. Mistrzem tych działań jest Amazon, tak więc jeśli nigdy nie zapoznałeś się bliżej z działaniem systemów rekomendacji, odwiedź kilka razy Amazona i zobacz jak będzie zmieniała się strona internetowa, gdy będziesz ją po raz kolejny odwiedzał. Mało który z marketerów wie, że systemy rekomendacji można także wykorzystać w komunikacji email marketingowej. W ten sposób istnieje szansa, że uda Ci się wygenerować każdemu odbiorcy indywidualny email, w myśl zasady: 1000 odbiorców – 1000 emaili.

amazon-mail

 

Oczywiście takie działanie wymaga z jednej strony sporo czasu, aby móc przygotować odpowiednio wiarygodną rekomendację, z drugiej strony niezbędny jest odpowiednio duży ruch na Twoim serwisie – aby system rekomendacji umiał się „nauczyć” preferencji odbiorców. Jednak, jeżeli tylko możesz, zacznij wykorzystywać tą technologię. Efekty mogą przejść Twoje najśmielsze oczekiwania.

 

Udanych wysyłek!

Related articles

Browse all