business

[Coverage] The first Polish edition of LSM is in the books! [Relacja] Pierwsza polska edycja LSM już za nami!

22 Apr 2015

The first Polish edition of Lean Startup Machine* took place between 10-13 April 2015 in Warsaw. Aviva’s conference room entertained over 50 participants, 17 mentors and 2 hosts: Paweł Orzech and Wojciech Wieman.

During the meetings with mentors, exercises and experiments, the participants had the opportunity to pinpoint the biggest challenges and problems they face when executing business ideas.

1484030_881171191921264_2656856087232346402_o

 

Ideas and their verification

Teams built on the first day have immediately proceeded to develop ideas and design surveys intended to check the concept with potential users on the very next day. What did the entrepreneurs come up with during the event?

 

 • Kds4kds – a local platform aimed at young mothers, allowing you to sale and exchange kids clothes and accessories.
 • Personal assistant – a program helping people to perform various tasks.
 • Podwózek (Lifter) – a website facilitating the organization of transport of children to school.
 • Net VC – a platform linking startups and investors.
 • TRIZ – EduSol – a system supporting parents in developing various skills in their children.
 • BikeMic – a small device allowing you to safely listen to music through earphones while riding a bike.
 • TakeOrNot – Tinder for products.
 • Emenu/JobMe – a platform linking employees and employers in the gastronomy industry.

11094765_880668538638196_3116262076442184546_o

From these projects, the mentors have selected three teams which have conducted proper research and tried to adjust their project to the opinions and needs of potential clients. BikeMic, JobMe and Podwózek have stood out among the rest and were able to continue work and further test out their ideas thanks to UsabilityTools.

 

What have the participants learned?

During the workshops and while conducting surveys, the participant learned most of all that early and frequent experimentation is an excellent method of working on the development of ideas and verifying them at a low cost. Moreover, they’ve discovered that asking the right questions is crucial and their proper understanding by people may change the direction of initial project assumptions. By reaching out to potential clients, the participants got to know their true motivations and needs.

10985291_880668595304857_6508566988048733130_o

What’s next?

The Warsaw edition has been organized in accordance with the lean philosophy. Currently, a bunch of other cities are getting ready to set up the workshops: Kraków, Poznań, Szczecin and Wrocław. Keep your fingers crossed and vote!

*Lean Startup Machine is a three-day long workshop for entrepreneurs, startup people and all those who are big on creating products that meet real needs of the customers. It’s also a meeting oriented toward the process of developing a valuable idea without writing a single line of code.

fot. Pawel “Tymek” Tyminski

 

11090980_881094448595605_4022720556827427657_o

 

Pierwsza polska edycja Lean Startup Machine* odbyła się w dniach 10-13 kwietnia 2015 roku w Warszawie. W sali konferencyjnej Avivy stawiło się ponad 50 uczestników, 17 mentorów i dwóch gospodarzy – Paweł Orzech i Wojciech Wieman.

Podczas spotkań z mentorami, ćwiczeń i eksperymentów, uczestnicy mieli okazję do zdiagnozowania największych wyzwań i problemów stojących przed nimi w realizacji pomysłów na biznes.

1484030_881171191921264_2656856087232346402_o

Pomysły i ich weryfikacja

Zespoły utworzone pierwszego dnia od razu zabrały się do opracowania pomysłów i przygotowania ankiet tak, aby drugiego dnia móc sprawdzić ideę wśród potencjalnych użytkowników. Co udało się stworzyć podczas wydarzenia?

 

 • Kds4kds – lokalną platformę skierowaną do młodych mam, która umożliwi sprzedaż i wymianę ubranek oraz akcesoriów dziecięcych.
 • Osobisty asystent – program ułatwiający pomoc ludziom w wykonywaniu różnych zadań.
 • Podwózek – serwis ułatwiający organizowanie transportu dla dzieci do szkoły.
 • Net VC – platformę łączącą startupowców i inwestorów.
 • TRIZ – EduSol – system wspierający rodziców w rozwijaniu różnych umiejętności u ich dzieci.
 • BikeMic – “mikrofon rowerowy” – małe urządzenie pozwalające na bezpieczne słuchanie muzyki w słuchawkach podczas jazdy na rowerze.
 • TakeorNot – “Tinder dla produktów”.
 • Emenu/JobMe – platforma łącząca pracowników i pracodawców w branży gastronomicznej.

 

11154572_881170655254651_1828251032654462124_o

Spośród nich mentorzy wybrali trzy drużyny, które dobrze przeprowadziły badania oraz podjęły próbę dostosowania swojego projektu zgodnie z opiniami i potrzebami potencjalnych klientów. Wyróżnienia otrzymały teamy BikeMic, JobMe i Podwózek, które dzięki UsabilityTools będą mogły kontynuować pracę nad projektami i dalej sprawdzać swoje pomysły.

 

Czego nauczyli się uczestnicy?

Uczestnicy podczas warsztatów oraz ankietowania potencjalnych klientów przede wszystkim odkryli, że wczesne i częste eksperymentowanie jest świetnym sposobem pracy nad rozwojem pomysłów i weryfikowania ich niskim kosztem, a także, że zadawanie właściwych pytań jest kluczową kwestią, a ich poprawne zrozumienie przez ludzi może zmienić kierunek dla założeń dotyczących pomysłu. Wychodząc do klientów uczestnicy poznali ich prawdziwe motywacje i potrzeby.

10498533_880668541971529_2435387118061602534_o

Co dalej?

Warszawska edycja została zorganizowana w myśl zasady lean. Obecnie do uruchomienia warsztatów przygotowują się kolejne miasta: Kraków, Poznań, Szczecin i Wrocław. Trzymajcie za nie kciuki i głosujcie!

 

*Lean Startup Machine to trzydniowe warsztaty dla przedsiębiorców, startupowców i wszystkich, którym zależy na tym aby tworzyć produkty odpowiadające na potrzeby realnych klientów. To również spotkanie nastawione na proces tworzenia wartościowego pomysłu bez napisania ani jednej linijki kodu.

fot. Pawel “Tymek” Tyminski

11090980_881094448595605_4022720556827427657_o

Related articles

Browse all