business

The Psychology of Tips Psychologia napiwków

22 Oct 2015

One day, when I was at the mall, I stopped by for coffee at one of the shops. While placing my order, I directed my attention – as I often do – to the tip box. Judging by its looks and environment, I concluded that tips at this coffee shop have to be rather modest. And here’s why I thought so.

The tip box wasn’t transparent, so you couldn’t tell whether there’s any money inside. Thus, there’s no way to apply the social proof rule. Every experienced street musician knows, that before they start playing, they need to toss some change into whatever container they use to collect money from the audience. If people see that others have already donated some money, they’ll be willing to imitate that behavior. In case of tip boxes – they should be transparent and always contain some money. Just pay attention to these boxes at any McDonald’s outlet – always transparent and never empty.

Right next to the tip box, there was some kind of charity donation box. It was a lot taller and competed against tips for patrons’ attention. Customers are surely more willing to part with their money in order to save someone’s life, than to finance the young staff’s pubcrawl.

A ‘funny’ writing on the box, saying that tips boost personnel’s mood, doesn’t have to be funny to clients. At the end of the day, they come in to the establishment to improve their own, and not some strangers’ mood.

Not far away from both of the boxes, there were plastic cups, displaying the sizes of sold beverages. Altogether, there are 5 different containers right next to each other. This spells mess. Patrons don’t receive a clear message as to where they’re supposed to put their money in, and eventually will not do it at all.

Despite what some may think, the psychology of obtaining tips is pretty sophisticated, and one can use many social influence tools for this purpose. Every time I’m at some establishment, I look around for the tip box and assess whether the way it looks encourages me to leave some change there.

So far, the best example I’ve seen (although it was only a picture) to generate more money by the staff, were two transparent jars filled with coins, one in about 30%, the other 40%. One of the jars had Lord Vader spelled on it, and the other had Luke Skywalker. Above the jars, there was a questioned posed – Which Jedi knight do you favor? Genius!

And how would you react to this question?

Pewnego dnia, podczas wizyty w centrum handlowym, wstąpiłem do kawiarni. Przy składaniu zamówienia zwróciłem uwagę – jak to często robię – na pojemnik na napiwki. Na podstawie jego wyglądu i otoczenia wywnioskowałem, że w tej kawiarni napiwki muszą być raczej skromne. A oto dlaczego.

Pojemnik na napiwki nie był przezroczysty więc nie było widać, że w środku są jakieś pieniądze. Nie ma zatem możliwości wykorzystania reguły dowodu społecznego. Wszyscy doświadczeni grajkowie uliczni wiedzą, że przed rozpoczęciem grania muszą wsypać do kapelusza nieco pieniędzy. Jeśli przechodnie widzą, że inni już wcześniej wrzucili jakieś datki – tym chętniej będą naśladować to samo zachowanie. W przypadku puszek na napiwki – powinny być one przezroczyste i częściowo wypełnione pieniędzmi. Zobaczcie jak wyglądają pojemniki na datki w obojętnie jakim barze McDonald’s – zawsze przezroczyste i zawsze na dnie są jakieś pieniądze.
Tuż obok pojemnika na napiwki stała puszka na datki w jakimś szczytnym celu. Puszka na datki była dużo wyższa i stanowiła ogromną konkurencję dla napiwków. Klienci z pewnością chętniej wrzucą pieniądze, żeby ratować czyjeś życie, niż żeby młoda i zdrowa obsługa kawiarni miała „na piwko”.
„Śmieszny” napis na pojemniku, że napiwki poprawiają nastrój personelu niekoniecznie musi śmieszyć klientów. Ostatecznie przychodzą do lokalu, żeby poprawić swój własny nastrój a nie obcych ludzi.
Niedaleko obu puszek stoją plastikowe kubki obrazujące wielkość sprzedawanych napojów. W sumie zatem, obok siebie stoi aż 5 różnych pojemników. Oznacza to niezły galimatias. Klienci nie mają jasnego komunikatu gdzie wrzucać pieniądze i ostatecznie nie wrzucają nigdzie.
Wbrew pozorom psychologia pozyskiwania napiwków jest całkiem złożoną dziedziną i można w tym celu wykorzystać wiele różnych narzędzi wpływu społecznego. Zawsze kiedy jestem w dowolnym lokalu rozglądam się za puszką z napiwkami i oceniam czy to jak ona wygląda zachęca mnie do wrzucania drobnych.

Jak dotąd najlepszą metodą (widziałem ją nie w realu ale na zdjęciu) pozyskiwania dodatkowych pieniędzy przez personel były dwa przezroczyste słoiki wypełnione monetami – jeden w około 30% a drugi w około 40%. Na jednym słoiku widniał napis „Lord Vader” a na drugim „Luke Skywalker”. Nad słoikami umieszczony był napis – „Którego rycerza Jedi wolisz”. Po prostu genialne.

Do którego słoika Ty wrzuciłbyś monetę?

Related articles

Browse all