culture

Theater does sell well Teatr nie sprzedaje się dobrze

19 Sep 2014

I met Wojtek in Secondary School. We were attending the same class. He was always very focus and multiskilled. During University time Wojtek together with our friend launched one of the first city portal in Poland www.pless.pl. We met again and I have heard that he is now developing his latest project, again something unique and not existing in Poland, maybe even in Europe. Terazteatr.pl (we may translate it as theaternow.pl) is a place for people looking for information about theatre repertoires, for people living fast and online. Terazteatr is the place that connect high art with the daily life of people hungry for emotions. I am talking about terazteatr.pl with Marta Gaik – co-founder, project function designer and editor-in-chief of terazteatr.pl.

TT

What was your inspiration to create the portal?
In 2011, we were looking to solve the problem that touched us personally. We are people that work a lot, but also want to actively use the offer of theaters. We are travelling a lot around Poland and were looking how to quickly find on the internet repertoires and theatrical events throughout the country, but with a division into regions. If, for example I’m in Poznan, I don’t want to study guides to find theatres in the city. If I have time during the weekend, I want to go somewhere and … you just do not know what theater to chose and what is the actual repertoire. This is how we come up with the project, during the development of which has grown to the colossal size.

What differs terazteatr.pl from other portals?
First of all, the spirit and scope. We focused on the complementarity of knowledge about the theater, but provided with the language and form that will be easy to read. We treat a THEATRE not as a national treasure, but a form of entertainment at a level that can compete with the cinema or television. It is not true that the theater does not sell well … It sells, but not everyone can switch to a new type of communication with customers.

What are the difficulties you struggle every day to create the portal?
With lack of sleep :) But seriously, we would like the progress and implementation of new concepts, which we have plenty, to happen quickly. Now we have to wait for the effects, and even put aside some things for later. It is even more challenging as we work in two locations – Katowice and Warsaw, and each of us have their own things, responsibilities or family. We are pleased that despite the many difficulties we decided to undertake this and create something with absolutely no external financial support or EU funds. Thanks to this we are quite independent, and we can decide on the directions of development.

What are the needs that you want to fulfill?
As I mentioned earlier. The path is simple: I have free time on Thursday night, maybe I’d go to the theater? But do I know what is worth seeing? Maybe I’ll ask a neighbor? But wait ..no.. it’s better to check this on TerazTeatr.pl. Fulfilling the need for quick information of “what” and “where” in the user-friendly and modern way.

What motivates you most to action?
What motivates us the most is the number of visits. We are also happy to see development of theaters we support and artists we promote via the portal. We are growing together. Their success is somehow our small success.

What do you think makes the company development?

Coffee, internet and Polish Bus :) We grow because we have big plans that we want to put into practice. We have no doubts that we will succeed. It is because we decided this way and put our minds on that. Each of us has a lot of experience in creating a wide variety of projects in many different fields. We complement each other with our competences and we learn something new with each new day. Without this it is easy to stop and rest on our laurels.

Which limits the development?

The limitations are and will always be, but it is good to transform it into something positive. We do not have big advertising budgets, which encourages us to make maximum use of our contacts and any other source of information channels. Thanks to the cooperation we can achieve a lot. We don’t have a strategic investor, and we do a lot ourselves. Although it is always at the expense of our own time. Therefore, we believe that our families are somewhat sponsors of this project. For which we are very grateful.

What tips you would give to a young person who is looking for an idea to start a business?
The idea does not necessarily have to relate directly to you. If you are a mom you do not have to create an application for moms, but it would be good for you to identify with the target group. Nothing could infect potentially interested in your product more than your passion. The second important thing is the people with whom you are going to do this project. It is always more difficult when you have to do all the things by yourself, there are moments of despair and hopelessness. It is worth surrounding yourself with people who think alike, have similar goals and understand each other. We are successful despite the 291 km separating us.

How can social media support you in promoting your site?

We are open to any kind of cooperation, we initiate many actions and collaborations. In the broadest possible way we get into social media, we are active on Facebook, Twitter and Instagram, but we also know that these are only channels of distribution. Our main goal is to bring traffic from social media to the website. These are very important channels and allow us to be close to the readers and to sense trends and interests of users.


Now theater, and later what? :)

TerazTeatr.pl is a project that will grow for many, many years. We have many ideas, but I think we will focus on the cultural aspects. In the end, CULTURE is a basis.

What are your goals the next 2-3 years?
Each of us has probably different goals, because in spite of everything TerazTeatr.pl compose of a team of individualities. For sure we will continue to work hard. We want to develop TerazTeatr.pl as a nationwide and European brand and achieving our private goals at the same time. This could be accompanying Metallica on tour or work from a remoter cottage on the beach … but definitely we will not stop making startups.

Recipe for success in business is ..
Selection of the right people and a bit of courage. Ideas come alone …

Your motto in life …
As William Shakespeare once said: “We are of the same material as our dreams.” Summing up, everything is possible.

Wojtka Dziurosza poznałem w szkole średniej, byliśmy w jednej klasie. Zawsze wiedział co chce robić i był uzdolniony na wielu płaszczyznach. Studiując założył jeden z pierwszych w Polsce lokalnych serwisów miejskich www.pless.pl. Gdy spotkaliśmy się znowu usłyszałem, że rozwija swój najnowszy projekt, również nowatorski, nie mający odpowiednika w Polsce, a może nawet w Europie. Terazteatr.pl jest miejscem dla ludzi poszukujących informacji nt. repertuarów teatrów, dla ludzi żyjących szybko i online. Terazteatr is miejsce, które łączy sztukę wysoką z codzienną potrzebą emocji.

Na temat szczegółów projektu rozmawiam z Martą Gaik, pomysłodawcą, autorką projektu funkcjonalnego i redaktorem naczelnym portalu.
TT
Co było dla Was inspiracją w tworzeniu portalu?
W 2011 roku szukaliśmy rozwiązania problemu, który nas osobiście dotykał. Jesteśmy ludźmi zapracowanymi, ale także chcieliśmy aktywnie korzystać z oferty teatralnej. Dużo jeździmy po Polsce i szukaliśmy miejsca w Internecie, które w szybki i prosty sposób prezentowałoby repertuary i wydarzenia teatralne w całej Polsce, ale z wyraźnym podziałem na regiony. Jeśli np. jestem w Poznaniu, nie będę studiować przewodników jakie są w tym mieście teatry. Mam czas w weekend, chcę się gdzieś wybrać, ale … no właśnie nie wiem do jakiego teatru i co tam grają. W ten sposób powstał zarys projektu, w trakcie prac nad portalem rozrósł się do kolosalnych rozmiarów.

Czym Teraz teatr.pl różni się od innych wortali teatralnych ?
Przede wszystkim ideą i zakresem. Skupiliśmy się na komplementarności wiedzy o teatrze, ale podanej językiem i w formie, która będzie prosta w odbiorze. Traktujemy TEATR nie jako dobro narodowe, ale formę rozrywki na poziomie, która śmiało może konkurować z kinem czy telewizją. To nie jest tak, że teatr się nie sprzedaje… On się świetnie sprzedaje, tylko nie wszyscy potrafią się jeszcze przestawić na nowy typ komunikacji z odbiorcami.

Z jakimi trudnościami zmagacie się na co dzień przy tworzeniu portalu?
Z brakiem snu :) Tak poważnie, to chcielibyśmy aby postęp i wdrożenia nowych koncepcji, których mamy w mnóstwo następował błyskawicznie. Teraz musimy na efekty poczekać, a nawet odłożyć coś na później. Tym bardziej, że pracujemy w dwóch siedzibach – Katowice i Warszawa i każdy z nas ma swoje zajęcia, obowiązki czy rodziny. Cieszymy się, że mimo wielu trudności podjęliśmy się tego zadania i stworzyliśmy absolutnie bez wsparcia finansowego funduszy unijnych, czy innych instytucji. Dzięki temu jesteśmy dość niezależni i sami możemy decydować o kierunkach rozwoju.

Jakie potrzeby ludzi ma zaspokajać portal?
Tak jak wspominałam wsześniej. Ścieżka jest prosta: mam trochę czasu w czwartek wieczorem, poszedłbym do teatru? ale na co? czy ja wiem co warto obejrzeć? może zapytam sąsiadki? a nie.. to lepiej wejdę na TerazTeatr.pl.
Potrzeba szybkiej informacji co, gdzie i na co do teatru w formie przystępnej i nowoczesnej.

Co Was motywuje najbardziej do działania?
Myślę, że same wskaźniki odwiedzalności portalu motywują nas najbardziej. Cieszy nas też to w jaki sposób rozwijają się teatry, które wspieramy oraz artyści, których promujemy za pomocą portalu. Wszyscy razem rozrastamy się i rozwijamy. Ich sukcesy są poniekąd i naszymi małymi sukscesami.

Co Waszym zdaniem wpływa na to,że firma się rozwija?
Kawa, internet i Polski Bus:) Rozwija się bo mamy wielkie plany, które chcemy wcielić w życie. Nie mamy kompleksów, czy damy radę. Bo jeśli tak postanowimy to damy radę. Każdy z nas ma spore doświadczenie w tworzeniu najróżniejszych projektów z wielu dziedzin. Dopełniamy się swoimi komptenecjami i codziennie uczymy się nowych rzeczy. Bez tego łatwo się zatrzymać i spocząć na laurach.

Co ogranicza jej rozwój?
Ograniczenia są i będą zawsze, ale warto je przekuć na coś pozytywnego. Nie mamy wielkich budżetów reklamowych, co mobilizuje nas do maksymalnego wykorzystywania swoich kontaktów i wszelkich kanałów dystrybucji informacji. Dzięki współpracy można bardzo wiele osiągnąć. Nie mamy inwestora strategicznego, ale wiele możemy zrobić sami. Choć to zawsze jest kosztem naszego prywatnego czasu. Dlatego uważamy, że wszyscy nasi bliscy są poniekąd sponsorami tego projektu. Za co im szczególnie dziękujemy.

Jakich wskazówek udzielilibyście młodej osobie,która szuka pomysłu na biznes?
Pomysł nie musi dotyczyć bezpośrednio Ciebie, tzn. jesteś mamą to nie musisz robić aplikacji dla mam, ale dobrze by było abyś mógł się z nim identyfikować. Nic tak nie zarazi potencjalnych zainteresowanych twoim projektem jak Twoja pasja. Druga ważna sprawa to ludzie, z którymi zamierzasz ten projekt zrobić. Samemu zawsze jest trudniej, są chwilę zwątpienia i beznadziei. Warto otoczyć się ludźmi, którzy podobnie myślą, mają wspólny cel i dobrze się rozumieją. Nam się to udaje mimo dzielących nas 291 km.

Do kogo docieracie teraz, do kogo chcecie dotrzeć w przyszłości?
Głównie docieramy do aktywnych internautów, trendsetterów kultury oraz ludzi poszukujących informacji o teatrach, ale także do dziennikarzy czy blogerów. Docelowo chcielibyśmy docierać do wszystkich osób, które aktywnie spędzają czas “na mieście”, a także przed TV i radioodbiornikiem. Ponieważ promujemy wszelkie oblicza aktywności teatralnej: teatr w kinie, Teatr Telewizji czy Polskiego Radia, niestandardowe akcje teatralne nad Wisłę etc. Interesuje nas każdy kogo można zarazić TEATREM.

Macie pomysł na zwiększenie aktywności w wyrażaniu opinii przez ludzi na Waszym portalu?
W chwili obecnej mamy rozpisane praktycznie wszystkie możliwe funkcje portalu, które systematycznie bedziemy wdrażać. To jest zawsze wielki problem startupów. Kiedy twój produkt jest skończony? Dla nas nigdy nie będzie skończony, bo co chwilę internet się rozwija i proponuje nowe możliwości. Jeśli powstanie opcja teleportacji do teatrów, zapewniam, że błyskawicznie ją wdrożymy :) Tymczasem mogę zdradzić, że warto obserwować TerazTeatr.pl bo prace trwają i co chwilę będą się pojawiać nowe funkcje dla użytkownika, w tym przede wszystkim aktywne uczestnictwo w kształtowaniu wszystkich treści portalu.

Jestem wymagający: chciałabym wszystko załatwić w jednym miejscu (jak większość klientów dzisiaj) czyli sprawdzić repertuar,poczytać aktualności,zapoznać się z sylwetkami artystów oraz dokonać rezerwacji i …kupić bilet. U Was tego rozwiązania nie ma…

Z tego co Pan wymienił obecnie nie można jeszcze przez chwilę kupić u nas biletów… ale jak wspomniałam to kwestia miesiąc lub dwóch. Idea TerazTeatr.pl to właśnie komlpementarność i uporządkowanie informacji w sposób przystępny dla przeciętnego Kowalskiego.

W jaki sposób social media wspierają Was w promocji portalu?
Jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju współprace, sami inicjujemy wiele akcji i współprac. W możliwie szeroki sposób wnikamy w social media, prowadzimy aktywne działania na Facebooku, Twitterze oraz Instagramie, ale zdajemy sobie też sprawę z tego, że to są tylko kanały dystrybucji. Naszym głównym celem jest budowanie ruchu na stronie, ale nie opartego tylko na tych społecznościach. One są bardzo ważne i pozwalają być blisko z czytelnikami i wyczuwać trendy i zainteresowania użytkowników.

Teraz teatr, a póżniej co?:)
TerazTeatr.pl jest projektem, który na pewno będzie się rozwijał przez wiele, wiele lat. Pomysłów nam nie brakuje, ale myślę że będziemy się trzymać branży kulturalnej. W końcu KULTURA to podstawa.

Jakie cele stawiacie przed sobą na kolejne 2-3 lata?
Każdy z nas ma pewnie inne, bo mimo wszystko TerazTeatr.pl tworzą indywidualności. Na pewno dalej bedziemy ciężko pracować. Chcemy rozwinąć TerazTeatr.pl jako markę ogólnopolską i europejską, przy okazji zrealizować swoje prywatne cele np. pojechać w trasę z zespołem Metalica lub pracować z chatki na plaży… ale na pewno nie zamierzamy przestać tworzyć startupy.

Receptą na sukces w biznesie jest..
Dobór odpowiednich ludzi oraz odrobina odwagi. Pomysły przyjdą same…

Wasze motto życiowe…
Jak powiedział kiedyś William Shakespear: “Jes­teśmy z te­go sa­mego ma­teriału co nasze sny.” Jednym słowem wszystko jest możliwe.